Hans van der Leeden

 

NEDERLANDS

Interesse evt. een foto aan te schaffen of te laten maken : formaat etc. kunnen  we  overleggen.Contact mij dan.

De man staat centraal in mijn werk. Deze drijfveer komt voort uit mijn eigen homoseksualiteit , het gay zijn en de beleving hiervan.

Objecten, gebouwen, landschappen een dergelijke , indien die voorkomen in mijn werk staan altijd in dienst van… zij vormen een ondersteuning, versterking, of reactie op het manlijke beeld. Mijn fotografisch werk is geënt op de zoektocht naar wat maakt een foto erotisch? Is er meer dan de subjectieve esthetische schoonheid ? Wat is en waar ligt de grens tussen erotiek en pornografie?

Mijn beeldtaal is de zoektocht naar de voortdurende gevoelslading, de sensibiliteit van de afgebeelde persoon/personen en de fotograaf. Er ontstaat een spanningsveld, dat tegelijk een vraag oproept.

Is het mijn, jouw of ons verlangen naar ? Erotiek stimuleert en opent daardoor de geest en het verlangen naar een uitbreiding van de zintuigelijke indrukken.

ENGLISH

Interested to buy a photograph or making one of you!  Contact me !

The man is central to my work. This motivation comes from my own homosexuality experience.

If such objects, buildings, landscapes, that appear in my work are always in the service of ... they form a support, reinforcement, or reaction to the male image.

My photographic work is based on the search for what makes a photo erotic? Is there more than the subjective aesthetic beauty? When and where do you draw the line between eroticism and pornography?

My visual language is the search for the constant emotional charge, the sensibility of the depicted person/persons and the photographer. There is a tension, that at the same time a question. It is my, your or our desire for? Eroticism and opens thereby the mind and stimulates the desire for an extension of the sensory impressions.

Stuur e-mail* Invoer verplicht
Website by Tomston