Hans van der Leeden

LEES EERST GOED DE INFO  / READ FIRST THE INFO ! 

Manlijk model zijn?

Voordat we zover komen om samen een sessie af te spreken is het van belang dat we eerst kennis maken. Wederzijds en volkomen vrijblijvend. Voor mij is het van belang dat ik iets zie in jouw expressieve mogelijkheden. Fotografie en model zijn bestaat uit een samenspel van onderling vertrouwen.

Indien ik je daarna uitnodig om model te zijn, bestaan er een tweetal mogelijkheden:

A In mijn studio thuis. Ik werk dan met lampen en met zwarte- of witte achtergrond.

B Op locatie. Dan gaan we uit van de gevonden of gezochte locatie.

Vanzelfsprekend indien we tot een afspraak komen krijg je ook de mogelijkheid om foto’s voor jezelf te verkrijgen.

Daar ik de volledige vrijheid wil behouden om evt. foto’s te exposeren of op andere manier naar buiten te brengen vraag ik je een papier te ondertekenen waarbij je mij hiervoor toestemming verleent.

Verder: alle vragen zijn natuurlijk welkom!

Male model?

Before we come to together to arrange a session, it is important that we first meet. Mutual and completely without obligation. For me it is important that I see something in your expressive potential. Photography and model consists of a combination of mutual trust.

If I then invite you to model, there are two possibilities:

A In my studio at home. I work with lamps and with black or white background.

B On location. Then the found or sought after location. Of course, if we come to an appointment you also get the possibility to obtain photos for yourself.

There I want to keep the full freedom to exhibit photos or in other way, I ask you to sign a paper in which you grant me permission.

Further: all questions are of course welcome!

 

 

Stuur e-mail* Invoer verplicht
Website by Tomston